RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på 2,03% i august.
Hittil i år er avkastningen 2,79%. 

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet hadde en meget sterk kursutvikling siste måned. Norges Bank og den amerikanske sentralbanken hevet styringsrentene henholdsvis 50 og 75 basispunkter i august og markedet forventer ytterligere store renteøkninger i høst. Majoriteten av obligasjonene i det norske markedet har flytende renter og får positiv effekt av høyere renter fremover.

RESULTATBIDRAG/ PORTEFØLJEOPPDATERING

Den største positive bidragsyteren til avkastningen siste måned var Boa OCV hvor selskapet har solgt ett av sine to skip.
Ny post siste måned er fondsobligasjoner i DNB, mens vi har solgt ut IOG. Andelen investert i High Yield er noe redusert i august etter at Aker har fått Investment Grade rating. Gjennomsnittlig løpetid er 1,97 år og rentedurasjonen er 0,39.
 

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå høyere enn historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene er i ferd med å avslutte sine obligasjonskjøp, men verdensøkonomien viser fortsatt vekst og misligholdsratene er lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.