Forstanderskapet:
Kundevalgte:
 • Jan Kåre Bjørkås (leder)
 • Odd Einar Bakk (nestleder)
 • Inger Anne Reinkind
 • Annebjørg Dørum
 • Johan Vindal
 • Magnus Grøtan Heggstad
 • Anne Kristin Loeng
 • Heidi Saksen Aalbu
 • Kirsten Grønset
Valgt av ansatte:
 • Ingrid Sylthe Viken
 • Mette Størvold
 • Jon Gauterud

Valgkomite for forstanderskapet:

 

Styret i Oppdalsbanken:
 • Bjørn Ove Ansnes (styreleder)
 • Tone Winger (nestleder)
 • Elisabeth Hals (styremedlem)
 • Steingrim Viken (styremedlem)
 • Ola Johannes Drivstuen (ansatterepresentant)
 • Ole Erik Vognild (fast møtende varamedlem)