Våre tillitsvalgte

Her finner du oversikt over hvem som sitter i styret og forstanderskapet i Oppdalsbanken

Forstanderskapet:
Kundevalgte:

 • Johan Vindal (leder)
 • Odd Einar Bakk (nestleder)
 • Inger Anne Reinkind
 • Annebjørg Dørum
 • Magnus Grøtan Heggstad
 • Anne Kristin Loeng
 • Heidi Saksen Aalbu
 • Kirsten Grønset
 • Tore Bjørndalseter

Valgt av ansatte:

 • Ingrid Sylthe Viken
 • Mette Størvold
 • Jon Gauterud

Valgkomite for forstanderskapet:

 • Anne Kristin Loeng (leder)
 • Terje Volden
 • Mette Størvold

 

Styret i Oppdalsbanken:

 • Bjørn Ove Ansnes (styreleder)
 • Tone Winger (nestleder)
 • Elisabeth Hals (styremedlem)
 • Ole Erik Vognild (styremedlem)
 • Ola Johannes Drivstuen (ansatterepresentant)
 • Eline Aarak (varamedlem)
 • Steingrim Viken (varamedlem)