Resultater:

Eika Balansert hadde i august måned en negativ avkastning på -1,17%. Resultatet er 1,79% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte ned -2,96%. Hittil i år har fondet en absolutt avkastning på -3,16% hvilket vil si at Eika Balansert ligger 6,73% foran sin referanseindeks (Sammensatt Indeks (50% VINXCAPNOK NI og 50% NORM)).

Vi minner igjen om at Eika Norge har valgt å ekskludere Kongsberg Gruppen fra sitt investeringsunivers grunnet sin eksponering mot global våpenvirksomhet. Denne aksjen er opp 23% hittil i år og reduserer fondets meravkastning med 0,48%. Justert for Kongsberg Gruppen er den norske aksjeporteføljen 1,12% bak sin referanseindeks – OSEFX.

Markedsutvikling:

Energisikring og råvaremarkedet var nok en gang de to store temaene for måneden. Etter varslet vedlikehold av Nordstream (gassrøret fra Russland til Europa) gikk den europeiske gassprisen fra 60 til 90 dollar og energirasjonering inn mot vinteren ble et reelt tema.

Equinor har 40% av driften knyttet til gassproduksjon og tjener gode penger på urolighetene i markedet. Aksjen traff toppnoteringer hele måneden og endte måneden opp 4,85%. Markedsverdien til Equinor ligger nå komfortabelt over 1000 milliarder norske kroner! Frykten for videre gasskutt fra Russland fortsetter inn i september måned.

Sjømatsektoren fikk det tøffere grunnet lave laksepriser. Lakseprisen er normalt svak i sommermånedene og gigantene Mowi og Bakkafrost endte henholdsvis ned 8,19% og 13,09%.

 

For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norden, Eika Norge og Eika Kreditt.  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.