Innhold

Oss bry oss

Vi ser det som en viktig rolle å kunne støtte lokale lag og foreninger.

Har deres lag eller forening et prosjekt dere jobber med, hvor det trengs ekstra kapital? Vi deler ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter.

Nyttårskonserten