Hvilken type legitimasjon må forevises?

Legitimasjon

Vi behøver oppdatert legitimasjon fra mange av våre kunder. Selv om man har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold med oss er det viktig at man er legitimert riktig. Alle banker er nå lovpålagt å ha oppdatert legitimasjon på sine kunder for at man rett og slett skal være sikker på at "du er du".

Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Har man ikke pass kan man legitimere seg med annen gyldig legitimasjon som f.eks førerkort.

 

BankID

For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass. BankID er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

 

SMS fra Oppdalsbanken

De av våre kunder som må fremvise legitimasjon i forbindelse med nytt lovverk vil motta en SMS fra oss om dette. Man kan da når som helst i vår åpningstid komme innom hovedkontoret i Oppdal eller avdelingskontoret i Trondheim for å legitimere seg. (NB; Det må gjøres avtale med Trondheimskontoret i forkant. Kontakt Wenche på tlf 90179318)

Hvis man er fast bosatt utenfor Oppdal/Trondheim, kan man ta kontakt på telefon eller epost post@oppdalsbanken.no, så finner vi en løsning. Våre åpningstider på telefon 72404040 er hverdager kl 0900 til 1530.

 

Nettbank/Mobilbank

I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder. Spørsmålene vi stiller skal sikre at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert. Vi spør blant annet om bruk av banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap og fødeland.