Kortsvindel

Oppstår det et tilfelle hvor du mener det er gjort en belastning på ditt Visa bankkort eller Mastercard kredittkort som du ikke kjennes ved har du anledning til å reklamere på dette. Er Visakortet ditt blitt dobbelt belastet for et varekjøp, har du ikke mottatt varer bestilt på nett eller har du ikke mottatt penger i minibank i utlandet har du også, i henhold til din avtale om betalingskort, rett til å reklamere.

Merk at det skilles på egne skjema for Visa bankkort tilknyttet din konto, utifra om det er tvist eller svindel. Samt er det et eget skjema som gjelder for Mastercard kredittkort.

Her finner du forskjellige skjema/egenerklæringer som kan lastes ned, samt hvordan du sperrer kortet ditt.

Reklamasjon ved svindel av VISA bankkort

Dersom ditt Visa bankkort er blitt misbrukt har du en reklamasjonsrett i henhold til punkt 17 og 18 i din avtale om betalingskort. For å be om reklamasjon må du anmelde forholdet til Politiet samt sende oss følgende dokumentasjon: Signert egenerklæring med oversikt over transaksjoner du reklamerer over samt kopi av politianmeldelse. Dersom kortet er misbrukt med chip og PIN kode må det også legges ved signert egenerklæring med skriftlig redegjørelse rundt tapsforholdet. Forutsetningen for at du kan reklamere er at Visa kortet ditt sperres når du melder fra om dette.

Reklamasjon ved tvist Visa bankkort

Er ditt Visa bankkort blitt dobbelt belastet for et varekjøp, har du ikke mottatt varer bestilt på nett eller har du ikke mottatt penger i minibank i utlandet har du en rett til å reklamere på dette. Dine rettigheter for reklamasjon er gjengitt i avtale om betalingskort punkt 21.3 (se egen lenke): - Før kontohaver kan rette et krav om tilbakeføring mot banken, må kontohaver ha forsøkt å løse situasjonen direkte med selger eller tjenesteyter (brukersted). Det påligger kontohaver å sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakføring er tilstede. Banken kan, før tilbakeføring av beløp foretas, kreve at kontohaver i den utstrekning som er rimelig fremskaffer dokumentasjon som ansees nødvendig for å sannsynliggjøre dette. -

Reklamasjon Mastercard kredittkort

Oppstår det et tilfelle hvor du mener det er gjort en belastning på ditt Mastercard kredittkort du ikke kjennes ved har du anledning til å reklamere på dette.

For å be om reklamasjon må du sende oss følgende dokumentasjon
• Signerte skjema med oversikt over transaksjoner
• En signert egenerklæring med redegjørelse samt all relevant dokumentasjon
• Kopi av politianmeldelse ved svindel

Skjema
Skjema tvist
Skjema svindel
Egenerklæring reklamasjon

Dokumentasjonen sendes pr epost til reklamasjon@eika.no eller til:

Eika Kredittbank Kundesenter
Postboks 1228
2806 Gjøvik

Spørsmål?
Ta kontakt med oss eller Eika Kredittbank Kundesenter på tlf (+47 915) 03850 om noe er uklart.