Depositumskonto

Depositumskonto

Om du skal leie bolig vil ofte utleier at du skal opprette en depositumkonto hvor du må innbetale et beløp som tilsvarer for eksempel 3 måneders leie.

Både du og utleier knyttes til kontoen sammen, det vil si at ingen av dere kan ta ut penger uten at den andre gir sitt samtykke.

Kontoen sperres frem til du skal flytte ut av boligen og du sammen med utleier blir enige om en fordeling av innskuddet.