Oppdalsbankens SWIFT-koder:

Swift ved betalinger fra EU i EURO = OPPDNO21XXX, for alle andre betalinger er SWIFT = DNBANOKKXXX

Motta betaling fra utlandet

Når du skal motta penger fra utlandet må du oppgi ditt IBAN-kontonummer og korrekt SWIFT-kode til den som skal betale deg. IBAN er et internasjonalt format på kontonummeret ditt og SWIFT/BIC-kode identifiserer banken.

Dersom innbetalingen er en SEPA-betaling (betaling i EUR fra EU/EØS) skal avsender benytte SWIFT: OPPDNO21XXX
For alle øvrige innbetalinger (i andre valutasorter) skal avsenderbanken benytte SWIFT: DNBANOKKXXX

Ditt IBAN kontonummer finner du i nettbanken under menyvalget "Mine kontoer" og "Kontodetaljer", eller i Mobilbanken under "Konto" og "Kontobetingelser".

Overføringer fra utlandet kan ta fra 1-8 virkedager før du har pengene på konto. Dette avhenger av hvilken valuta betalingen blir gjort i og hvilken bank/land betalingen kommer fra.
• SEPA-betalinger: 1-3 virkedager
• Øvrige betalinger 1-8 virkedager

Hva er en SEPA-betaling?:
Det er en betaling som må komme fra EU/EØS, må være i EUR, inneholde IBAN og SWIFT/BIC-kode. Ut over det må betalingen registreres med omkostningskode 'delte kostnader' og avsenderbanken være medlem av SEPA.

Utlandsbetaling

Å betale til utenlandske kontoer skal være enkelt og trygt. Du kan legge betalinger til forfall frem i tid, og lage et eget mottaksregister for utlandsbetalingene dine. Du kan gjennomføre betalingen selv via nettbanken din, eller sende oppdraget til banken dersom du ikke har nettbank. Husk at hvitvaskingsloven krever at det oppgis bakgrunn for betalinger som overstiger 40.000 norske kroner, eller tilsvarende beløp i utenlandsk valuta.

For å betale til utlandet må du:

  • ha mottakers fullstendige navn og adresse
  • ha mottakers IBAN (i) kontonummer og bankforbindelse
  • ha mottakerbankens SWIFT/BIC-kode

IBAN/kontonummer finner du som regel på fakturaen, sammen med andre betalingsopplysninger.

IBAN nummer

Her finner du mer informasjon om hvilke land som krever IBAN nummer, samt oversikt over nummerets oppbygging og eksempler

Kontakt oss

Vennligst fyll ut navn
Vennligst legg igjen en beskjed
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse