Utlandsbetaling

Å betale til utenlandske kontoer skal være enkelt og trygt. Du kan legge betalinger til forfall frem i tid, og lage et eget mottaksregister for utlandsbetalingene dine. Du kan gjennomføre betalingen selv via nettbanken din, eller sende oppdraget til banken dersom du ikke har nettbank. Husk at hvitvaskingsloven krever at det oppgis bakgrunn for betalinger som overstiger 40.000 norske kroner, eller tilsvarende beløp i utenlandsk valuta.

For å betale til utlandet må du:

  • ha mottakers fullstendige navn og adresse
  • ha mottakers IBAN (i) kontonummer og bankforbindelse
  • ha mottakerbankens SWIFT/BIC-kode

IBAN/kontonummer finner du som regel på fakturaen, sammen med andre betalingsopplysninger.

Motta betaling fra utlandet

Når du skal motta penger fra utlandet må du oppgi ditt IBAN-kontonummer og korrekt SWIFT-kode til den som skal betale deg.
IBAN er et internasjonalt format på kontonummeret ditt og SWIFT/BIC-kode identifiserer banken.

• Dersom innbetalingen er en SEPA-betaling (betaling i EUR fra EU/EØS land) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: OPPDNO21XXX
• For alle øvrige innbetalinger (i andre valutasorter) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: DNBANOKKXXX

Ditt IBAN kontonummer finner du i nettbanken under menyvalget Mine kontoer og Kontodetaljer, eller i Mobilbanken under Konto og Kontobetingelser.

Overføringer fra utlandet kan ta fra 1-8 virkedager før du har pengene på konto. Dette avhenger av hvilken valuta betalingen blir gjort i og hvilken bank/land betalingen kommer fra.
• SEPA-betalinger: 1-3 virkedager
• Øvrige betalinger 1-8 virkedager

Hva er en SEPA-betaling?:
Det er en betaling som må komme fra EU/EØS, må være i EUR, inneholde IBAN og SWIFT/BIC-kode. Ut over det må betalingen registreres med omkostningskode 'delte kostnader' og avsenderbanken være medlem av SEPA.