Oppdalsbanken øker renten med inntil 0,25 % på utlån og innskudd. Endringen skjer med virkning fra 8. oktober for nye kunder og fra 23. november for eksisterende kunder. Grønne lån holdes utenfor.

Renteendringen skjer med bakgrunn i at Norges Bank som forventet økte styringsrenten fra 0,00 % til 0,25% i september. Norges Bank antydet at styringsrentene mest sannsynlig vil bli satt ytterligere opp i løpet av året, og at den deretter kan økes videre i løpet av neste år. Det er viktig å presisere at denne utviklingen er forbundet med usikkerhet og avhengig av at økonomien går som Norges Bank prognostiserer. Det vanlige er at den såkalte styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng av gangen. Det kan altså være smart å ta høyde for at renten skal ytterligere opp.

Husk at Oppdalsbanken er her for å hjelpe deg 

Finn ut hva renteøkningen betyr for deg og din økonomi. Hvis du er usikker på hvordan renten vil påvirke din økonomi, anbefaler vi at du tar kontakt med rådgiveren din. Oppdalsbanken er her for å hjelpe deg, og jo tidligere du kommer til banken, jo lettere er det for banken å hjelpe deg med å lage en plan for din økonomi. Kanskje er dette også et fint tidspunkt for en ordentlig gjennomgang av privatøkonomien din?


Her er noen tips til deg som vil få oversikt over økonomien din

  1. Få oversikt over inntekter og utgifter.  Sett opp en oversikt over hvilke faste inntekter og utgifter du har, og hvilke kostnader som varierer fra måned til måned.    

    Det finnes mange fine budsjettverktøy på nettet. Bruk gjerne 
    SIFO sitt referansebudsjett for å se alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold.

  2. Tenk over hvilke kostnader du kan kutte. Hva ønsker du å prioritere akkurat nå og i tiden fremover? Trenger du f.eks. alle abonnementene du har?

  3. Sett av penger til faste utgifter. Det er smart å sette av et fast beløp hver måned til regningene, husk også på de som ikke kommer fast hver måned. Mange overfører et fast beløp til en regningskonto, og oppretter avtalegiro - så går dette av seg selv. Et annet godt tips er å sette av penger til noe helt konkret på ønskelisten.

  4. Betal ned gjeld hvis du kan. Prioriter dyre lån og det du har brukt på kredittkortet. Kredittkort har ofte rentefrie dager, men venter du lengre enn fristen kan det påløpe høye renter. Dersom din livssituasjon har endret seg siden du tok opp lån, kan det være smart å ta en prat med banken din tidlig.

  5. Start sparingHusk at selv om renten går opp, er sparing fortsatt verdens beste idé. Det er smart å opprettholde sparemålene du allerede har. Penger spart, er penger tjent. Du kan godt begynne med så lite som hundre kroner hver måned, det viktigste er å komme i gang. Er du ung og har skattbar inntekt kan BSU være et godt alternativ, det gir deg nemlig store skattefradrag på sparingen. Vil du spare langsiktig til pensjon er vårt klare råd å sette pengene i fond.