I år deler Oppdalsbanken ut nesten en million kroner til lag og foreninger i Oppdal.

Oppdalsbanken jobber aktivt for å videreføre den sterke tradisjonen til norske sparebanker med å gi gaver til allmennyttige formål. Vi vil at våre gaver skal bidra til god og sunn økonomisk utvikling i Oppdal. Bankens visjon er å være en drivkraft for vekst og utvikling i ditt lokalsamfunn. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. De er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger, og de representerer regionens framtid.

 

Årets tildeling favner bredt, og banken deler ut til sammen nesten en million kroner fordelt på kategoriene idrett, kretshus, helse, musikk/dans/teater, speider/4H, skytterlag, kultur og motor.

 

– Oppdal er ei bygd med et yrende organisasjonsliv. De frivillige kreftene som står bak disse lagene og foreningene fortjener et solid klapp på skulderen, og de er på mange måter selve grunnmuren i lokalsamfunnet. Måten vi velger å sette pris på dem er denne gavetildelingen. Tidligere har vi invitert til fysisk utdeling av gavemidlene, men på grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å sløyfe det i år.

Gavetildelingen er vår måte å si; Vi ser hva dere gjør, og vi setter veldig stor pris på den innsatsen og de utallige dugnadstimene dere legger ned for bygda vår, sier banksjef Gro Furunes Skårsmoen.

 

De siste fem årene har Oppdalsbanken gitt over åtte millioner kroner til lokale lag og foreninger.

 

– Vi synes det er viktig å gi tilbake til bygda vi bor i. Samtidig er dette med å bygge et samfunn et lagarbeid, og vi i Oppdalsbanken er klinkende klar på vårt ansvar som lokalbank. Vi ser det som en viktig rolle å støtte lokale lag og foreninger, og vi vil fortsette å være en aktiv medspiller for vekst og utvikling for alle som bor i Oppdal i mange år framover, sier Furunes Skårsmoen.

 

En av årets mottakere av gavemidler er den nyetablerte utstyrssentralen BUA, som er en del av en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter ved å låne ut utstyr gratis. Midlene fra Oppdalsbanken vil bli brukt til innkjøp av nye sykler i sommer som vil komme hele Oppdal til gode.

 

– BUA er et tilbud som bidrar til å inkludere alle i Oppdal, og det faller inn under kjerneverdiene til gavetildelingen fra Oppdalsbanken, sier banksjefen.

 

En annen aktør som vil motta gavemidler fra banken er den ivrige gjengen i Vollan Oppdal Friidrett, som jobber aktivt for at unge friidrettsinteresserte skal ha et tilbud i fjellbygda. De vil bruke midlene fra banken til å skaffe ny bekledning til klubbens medlemmer.

 

– Vi fikk inn mange gode søknader til årets gavemidler, og det viser at folk i Oppdal setter pris på denne ordningen. Når vi ser hvor mye gavemidlene fra oss betyr, gjør det oss ekstra stolt over at vi har mulighet til å bidra på denne måten, sier banksjefen som håper gavetildelingen kan komme som et lite lyspunkt i disse koronatider.

 

– Vi gjør det fordi vi rett og slett bryr oss om bygda vi bor i, legger hun til.

 

Her kan du se hva ulike lag- og foreninger får i pengestøtte og hvilke formål pengene går til