Vi ønsker å beskytte de i samfunnet vårt som trenger det mest akkurat nå. 

Stengte dører, men banken er åpen

Fra og med fredag 13. mars må du kontakte banken på telefon før du oppsøker banklokalene i Oppdalsbanken. Som et smittebegrensende tiltak velger vi å stenge bankens inngangsdører for kunder. Dette er en del av dugnaden med å «ta en for laget» som alle nå oppfordres til.

Hensikten med å stenge dørene er todelt. For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. Dette ikke minst av hensyn til særlig sårbare grupper som eldre og syke. For det andre håper vi gjennom dette å begrense smittespredningen internt i banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode. 

Det er mye vi kan hjelpe til med som ikke krever at du i denne perioden kommer innom banken.

 

Renhold i banklokalene

Vi har innført strenge tiltak i banken hvor vi blant annet vil unngå håndhilsning og har stort fokus på god håndhygiene og renhold. Det blir utført ekstra renhold på alle automater og i fellesareal, samt er det montert berøringsfri dispenser med Antibac i automatsonen.

Vi oppfordrer til bruk av bankkort og digitale betalingsløsninger i en periode hvor kontanter anses som en mulig smittekilde. Våre bankkort er også "kontaktløse" slik at du kan betale små beløp uten å berøre betalingsterminalen (såkalt "tæpping")

 

Økonomisk hjelp

Vi ønsker å hjelpe våre kunder så godt vi kan og tenker langsiktig. Er du urolig for din bedrifts- eller personlige økonomi, ikke nøl med å ta kontakt med din rådgiver så kan vi sammen finne gode løsninger som passer for deg og dine behov i en vanskelig situasjon. Vi kan løse det meste over telefon eller gjennom digitale kanaler. 

Sentralbordet vårt er tilgjengelig på tlf. 72 40 40 40 og post@oppdalsbanken.no, samt via melding fra nettbank/mobilbank.


Forskuttering av dagpenger

Grunnet økte behandlingstider på søknader og utbetalinger av dagpenger fra NAV vil Oppdalsbanken bistå med forskuttering.

For å hjelpe tilbyr vi mulighet til å søke om en midlertidig kontokreditt på inntil 20.000 kroner. Dette skal bidra til å dekke dine høyst nødvendige kostnader i vente på dagpenger fra NAV, i inntil 30 dager.

Vi velger å ikke ta etableringsgebyr på en slik kontokreditt. Du betaler dermed kun 3 % rente av det du benytter av kreditten. Det er verdt å merke seg at kontokreditten forfaller etter 30 dager, og hvis du har behov utover dette må du ta kontakt med din rådgiver igjen.

 

Rentejustering

Med utgangspunkt i den generelle markedssituasjonen og Norges Bank sine nedjusteringer har Oppdalsbanken besluttet å sette ned renten med inntil 0,85 %-poeng for nye og eksisterende kunder. Detaljert informasjon om renteendringen vil bli sendt ut iløpet av 2 uker.

Vi står fortsatt overfor en vanskelig og uoversiktlig situasjon. Økonomisk usikkerhet vi prege mange av våre kunder som følge av koronapandemien. Rentenedgangen vil redusere de månedlige utgiftene på boliglånet. Derfor iverksetter vi nå renteendringen på utlån uvanlig raskt for å imøtekomme våre kunders behov

  • For privatkunder vil endringen på utlån skje med virkning fra 26. mars for nye kunder og fra 6. april for eksisterende kunder, mens for innskudd vil rentenedgangen tre i kraft 28. mai. 
  • For bedrifter vil rentenedgangen på utlån og innskudd iverksettes fra 14. april.

For mer informasjon tilknyttet rentejusteringen se HER

 

Fortsett å ta vare på hverandre - Oss bry oss!