For oss er det viktig å være tilgjengelig og tilstede i lokalmiljøet. Nå ønsker vi å ta noen grep, siden situasjonen med koronaviruset har eskalert. Vi ønsker å beskytte de i samfunnet vårt som trenger det mest akkurat nå. 

Som et smittebegrensende tiltak velger vi å stenge bankens inngangsdører for kunder fra og med fredag 13. mars. Fra denne dato må du kontakte banken via telefon eller andre digitale kanaler. 

Hensikten med å stenge dørene er todelt: 

For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. Dette ikke minst av hensyn til særlig sårbare grupper som eldre og syke. 

For det andre håper vi gjennom dette å begrense smittespredningen internt i banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode. 

Bankens drift går ellers som normalt med kundeservice på telefon, e-post og i øvrige digitale kanaler.

Automatsonen er åpen 24 timer i døgnet og vi har økt renhold av automatene i forbindelse med denne situasjonen. Det anbefales likevel at bruk av kontanter reduseres til et minimum, og at bankkort benyttes.

Ta kontakt med banken

Vi kan kontaktes på 72 40 40 40 eller via post@oppdalsbanken.no Alternativt kan meldinger i mobilbank/nettbank benyttes for å få hjelp med dine spørsmål.

Det er mye vi kan hjelpe til med som ikke krever at d
u i denne perioden kommer innom banken. Vi håper at dere har forståelse for disse vurderingene.

Ta vare på hverandre - Oss bry oss!